Rod Potůčků
Blanka Lednická
 
Když se v roce 1914 oženil můj pradědeček Jaroslav Bartl s Marií Potůčkovou, provázal tak naši rodinu s velice zajímavým rodem s pestrou historií. Byla to rodina mlynářská, která po několik generací vlastnila mlýn Peklo u Kolína.
Zatím nejstarším známým předkem je Jan Potůček, tkalcovský mistr, který se narodil s největší pravděpodobností v Cholticích na stejnojmenném panství. Tkalcoval v Ronově nad Doubravou, kde se oženil s Annou, dcerou Jana Kužela z obce zvané Křížovka na Vilímovském panství, nacházející se cca 7 kilometrů od Vilémova.
 
Tehdy i dnes to prý byly a jsou vlastně jen dva domy u silnice, kolem kterých postupně vyrostly nějaké ty chatky. Teď je jen otázkou, pod jaké panství Křížovka patřila. Buď pod Vilémov, nebo pod Ronov. Ale to snad časem najdu. Každopádně podle Pavlova e-mailu "patřila Ronovskému panství, stejně jako nejbližší okolí, tuším od roku 1760. Farou patřila k Běstvini, školu taky – tak od roku 1720 a kousek."
Jejich syn Josef se narodil někdy kolem roku 1796 v Ronově. Vyučil se krupařským mistrem (tedy tím, kdo mele kroupy a podobné) a přišel do Kolína, aby se stal mistrem mlynářským. Učil se pravděpodobně u svého budoucího tchána, Jana Zajíčka, který v Kolíně taktéž vlastnil mlýn. Je otázkou, zda vlastnil mlýn Peklo, jehož majitelem se později Josef Potůček stal, ale je to více než pravděpodobné.
Dne 4. února 1822 se Josef oženil s jeho dcerou Filipou nebo Filippinou, které bylo v době sňatku 25 let. Kolik měli dětí, je zatím otázkou, protože matriky pro Kolín jsou vedeny po roce, roce a půl, takže dohledat sourozence je přece jen problém.
Každopádně se jim v Kolíně č. 42 9. května 1828 narodil syn Josef, který se taktéž stal mlynářem na Pekle.
Josef mladší se 5. června 1849 oženil s Marií Vojtěchovskou, dcerou truhlářského mistra Františka Vojtěchovského, rodem z Kolína č. 15 a jeho manželky Anny Řehákové. Anna Řeháková byla dcerou dalšího mlynářského mistra, tentokráte plaňanského.
Josefovi i Marii bylo v době sňatku 21 let (Marie byla asi o sedm měsíců starší než Josef, narodila se v roce 1827), proto oba potřebovali otcovské svolení. Josefův otec už ovšem nežil, proto dostal svolení od kolínského majestátu. Mariin otec žil, a proto mi matrika poskytla alespoň jeho podpis, malou památku na předky a jejich skutečný život.
Tomuto páru se narodili minimálně dva synové, a to v roce 1853 Karel a v roce 1854 Václav, který zemřel již 5 měsíců po narození.
Karel se dožil dospělosti. Nevím, zda byl nejstarším synem, a rodina musela mlýn opustit, nebo měl staršího bratra, který převzal mlýn po otci. Každopádně se Karel odstěhoval do Třech Dvor č. 63, stal se hostinským a obchodníkem a v roce 1888 se oženil. Jeho první manželkou byla Kateřina Hůlová, která zemřela po porodu druhého dítěte, dcery Marie, v roce 1892. Dcera zemřela několik dní po ní. Předtím měli už dvě děti, dceru Marii, která se narodila v roce 1888 a v roce 1889 zemřela, a syna Karla, který se narodil koncem roku 1889. Ten jako jejich jediné dítě přežil a v roce 1920 se ve Třech Dvorech oženil s Annou Šidlákovou. Jejich potomci žijí i dnes ve Třech dvorech, syn Karel dokonce ve stejném domě jako jeho otec i děd.
Podruhé se Karel nejstarší oženil v roce 1893 s Kateřinou Novákovou. Jejich nejstarším dítětem byla Marie, narozená 16. prosince 1893, moje prababička. Dalšími dětmi byly: Miroslava, nar. 1896, Helena, nar. 1898 a Božena, nar. 1900, která týž rok i zemřela.
Na stránky vloženo s laskavým souhlasem paní Blanky Lednické, odkaz
http://rodokmen.psinec.com/rody/potucek.html
 
 
 
 
 
kontaktní email upekla(zavináč)email.cz